EN ETKİLİ ÇÖZÜMÜ BULMAK İÇİN BÜTÜN DENEYİMİMİZİ KULLANIYORUZ

Çözüm Bulan Uzmanlık

Mesleki hassasiyet ve gösterdiğimiz özen sayesinde Akkaş Mali Müşavirlik Bürosu İstanbul’un en saygın mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir.

Muhasebe Hizmetleri, Bordrolama, Raporlama, Muhasebe Personel Destek ve Şirket Kuruluş İşlemleri

Muhasebe Denetimi, Beyanname Kontrol, E-Beyanname Düzenlemesi ve Şirketlerin Mali Yönden Denetimi

Muhasebe Danısmanlığı, Muhasebe Sistem Danısmanlık Hizmetleri, Teşvik Hizmetleri

Akkaş Mali Müşavirlik Bürosu

Tecrübemizden yararlanın

Akkaş Mali Müşavirlik Bürosu çalışanları olarak bizler, yurtiçinde ve yurtdışında şimdiki ve gelecekteki mükelleflerimizin mali sorunlarını çözmemizin veya bu sorunların hiç oluşmaması için gerekli tedbirleri almamızın varoluşumuzun gereği olduğunu biliyoruz.

Akkaş Mali Müşavirlik; mali müşavirlik ve muhasebe alanında Ataşehir, İstanbul’daki bürosundan İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti ve meslek etiği üzerindeki hassasiyetimiz mükelleflerimiz tarafından sıklıkla takdir edilir. Mesleki hassasiyet ve gösterdiğimiz özen sayesinde Akkaş Mali Müşavirlik İstanbul’un en saygın mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir.

Kaliteli Hizmet Sunuyoruz

Akkaş Mali Müşavirlik Bürosu İstanbul’da muhasebe, mali denetim, vergi, mali danışmanlık, teşvikler, şirket kuruluşu, şirket kapanışı-tasfiyesi konusunda hizmet vermektedir. İstanbul Mali Müşavirlik Bürosu olarak mali müşavirlik ve muhasebe alanında Ataşehir, İstanbul’daki büromuzdan İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermekteyiz. Müşteri memnuniyeti ve meslek etiği üzerindeki hassasiyetimiz mükelleflerimiz tarafından sıklıkla takdir edilir. Mesleki hassasiyet ve gösterdiğimiz özen sayesinde Akkaş Mali Müşavirlik İstanbul!da TURMOB‘a bağlı en saygın mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir.

SMMM Beyhan Akkaş

Mesleğimizin gerektirdiği ilkeleri göz önünde bulunduran ve sorumluğunun farkında olan büromuzda, hedefler belirlenmiş ve bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak organizasyon oluşturulmuştur. Genel kabul görmüş muhasebe ve müşavirlik temel ilkeleri çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürmekte ve mükelleflerimizin daha ileriye gitmesine katkıda bulunmaktayız. Mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek en kaliteli hizmeti sunma gayretindeyiz.

Mali Denetim Hizmetlerimiz

Akkaş Mali Müşavirlik Bürosu muhasebe, mali denetim, vergi, teşvikler, şirket kuruluşu, tasfiyesi konusunda İstanbul Ataşehir ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir.  Muhasebeleri kendi personeli tarafından tutulan şirketlerin aylık muhasebe işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi, dönem sonu işlemlerinin kontrolü, beyannamelerin (Geçici vergi, Kurumlar vergisi, KDV, Muhtasar ve Damga vergisi) kayıtlarla karşılaştırılarak doğruluğunun kontrolü hizmetlerini veriyoruz.

İstanbul Mali Müşavirlik Bürosuyuz

Mali müşavirlik büromuz aşağıdaki konularda mükelleflerimize hizmet vermektedir.

 • Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması
 • Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi
 • İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması
 • Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.)
 • Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi Beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi) hazırlanması, tahakkuklarının alınması
 • Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması
 • E-Bildirge açılışının yapılarak e-bildirge şifrelerinin alınması
 • Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması (bordrolama hizmeti verilen müşteriler için veya şirketin hazırladığı bilgiler ışığında)
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi
 • Hazineye veya ilgili Bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının hazırlanıp, müşteriden onayı alındıktan sonra ilgili kuruma gönderilmesi
 • Şirketlerin Olağan/Olağanüstü Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili her türlü dokümanın hazırlanması, ilgili mevzuat uyarınca toplantıların yapılması
 • Şirketlerde sermaye artırımı, sermaye azaltılması, hisse devri ile ilgili her türlü dokümanın hazırlanması, işlemlerin yapılması
Yıllık Tecrübe
Yapılan Denetimler
Mükellefler
Ekibimiz

Mükellef Yorumları

Türkiye'de irtibat büromuzu kurma konusunda sorunlar yaşadım, ancak Akkaş Mali Müşavirlik Bürosu'ndan çok profesyonel bir hizmet aldım. Her şey söz verildiği gibi zamanında yapıldı. Herhangi bir zamanda Beyhan Hanıma ulaşamazsam, mesajlarıma tatmin edici bir cevapla hemen geri döndü. Gelecekte herhangi bir zamanda şirket kurma ve mali müşavirlik konusunda uzmanlaşmış bir ekibe ihtiyacım olursa, bu firmaya geri dönerim. Yapılan işten ve profesyonel yaklaşımdan çok memnun kaldım.
Rabia M.
Mükellef
Akkaş Mali Müşavirlik Bürosunda Selçuk Bey ile Türkiye'deki bir limited şirket kuruluşuna olan ihtiyaçlarımızla ilgili olarak ilk temasa geçtiğimde, aramızdaki telefon ve e-posta yoluyla profesyonellik ve iletişim becerilerine hayran kaldım. Selçuk Bey'den ve tüm işyerinde bu kadar hızlı hareket etmesinden son derece rahat ve memnun kaldım. Bu nedenle, mali müşavirlik hizmeti ihtiyacı olan herkese sizleri tavsiye etmekten hiçbir şekilde çekinmem.
Krill L.
Mükellef

Güvenilir, dürüst, meslek ilkelerine bağlı ve mükellef taleplerine duyarlıyız

error: Content is protected !!
× WhatsApp